You are on an old version of the site. To move to the new version of the site, click here

Pages of Academic Staff Department of Plant Protection and Quarantine

Musynov Kazhymurat Mayrambekovich
Azhbenov Valery Kenesovich
Tuleyeva Asiya Kuzairovna
Suleimenova Zeynegul Shagievna
Khassanov Vadim Tagirovich
Alipbekova Chaimgul Abusagatovna
Bekenova Sholpan Shakimardanovna
Yatsyuk Svetlana Vasilevna
Gorbulya Viktoria Sergeevna
Seytzhanova Shinar Bakhtiyarovna
Baybusenov Kurmet Serikovich
Utelbayev Yerlan Amanzholovich
Arystangulov Semby Salmanuly
Konysbayeva Damilya Turemuratkyzy
Musayeva Marjan Ayankyzy
Myrzabayeva Malika Tolendykyzy
Bazarbayev Berik
Yessenbekova Gulzat
Sarmanova Rosa Savargalievna