Сiз сайттың ескi нұсқасында отырсыз. Жаңа нұсқасына ɵту үшiн келесiнi басыңыз

Анықтама/транскрипт алу

Первые учебные корпуса 

 МЗТО мемлекеттік жәрдемақылар алу үшін анықтама алу

Первые учебные корпуса

Талап ету орны бойынша анықтама алу

Первые учебные корпуса

Оқығандығын растау туралы мұрағаттық анықтаманы алу

 

 

 

Первые учебные корпуса

Стипендия алу/алмауы туралы анықтама алу

Первые учебные корпуса

Шетелдік ЖОО-ға түсу үшін

Первые учебные корпуса

Диплом қосымшасындағы кредит санын сағатқа аудару туралы анықтаманы алу

 

 

 

Первые учебные корпуса

Оқудан шығарылғандығы туралы анықтаманы алу

Первые учебные корпуса

Жатақханада тұратыны туралы анықтама алу

Первые учебные корпуса

Транскрипт алу