Сiз сайттың ескi нұсқасында отырсыз. Жаңа нұсқасына ɵту үшiн келесiнi басыңыз

Өтініштерді беру

Первые учебные корпуса 

 Онлайн форматта оқыту

Первые учебные корпуса 

 Жол жүру өтемақысын төлеу үшін

Первые учебные корпуса 

 Академиялық демалысты рәсімдеуге өтініш беру

 

 

 

Первые учебные корпуса

Академиялық демалыстан шығуға өтініш беру

Первые учебные корпуса 

Оқудан шығару туралы өтініш беру

Первые учебные корпуса

ЖОО ішінде ауыстыруға өтініш беру

 

 

 

Первые учебные корпуса

Басқа ЖОО-нан ауыстыруға өтініш беру

Первые учебные корпуса

Басқа ЖОО-на ауысуға өтініш беру

Первые учебные корпуса

Қайта оқуға қабылдануға өтініш беру

 

 

 

Первые учебные корпуса

Қайта оқу курсына қалдыруға өтініш беру

Первые учебные корпуса 

Жеке деректерді ауыстыруға өтініш

Первые учебные корпуса

Ай сайынғы төлемге өтініш беру

 

 

 

Первые учебные корпуса

Төленген соманы қайтаруға өтініш беру

 

Первые учебные корпуса

Электронды өтінішті тіркеу тәртібі

Первые учебные корпуса

Құжаттарды беруге өтініш беру

 

 

 

Первые учебные корпуса

Diploma Supplement беруге өтініш беру

Первые учебные корпуса

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі бiлiм беру туралы құжаттардың телнұсқаларын беру