Сiз сайттың ескi нұсқасында отырсыз. Жаңа нұсқасына ɵту үшiн келесiнi басыңыз

Құжаттарды беруге өтініш беру

Университет білім алушының талабы бойынша келесі құжаттарды береді:
- білім алушының жеке іс құжаттарының көшірмелерін;
- оқудан шыққан білім алушының құжаттар түпнұсқасын. 
 
С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ-де білім алушыларға олардың білім алу кезінде құжаттардың түпнұсқаларын беруге рұқсат етілмейді
 
Қадамдық іс-әрекеттер:
Құжаттар көшірмелерін беру үшін:
  1. Білім алушы БАҚКО-ға құжаттардың көшірмесін алуға өтінім жібереді. Өтінімді өзінің жеке деректерін және қажетті құжаттардың көшірмелерін көрсете отырып  «Platonus» ААЖ бойынша жібереді.
  2. БАҚКО қызметкер білім алушының электрондық поштасына оған қажетті құжаттардың көшірмелерін жібереді.
 
Құжаттардың түпнұсқаларын беру үшін:
  1. Оқудан шығарылған білім алушы БАҚКО-на құжаттардың түпнұсқасын ұсыну үшін сканерленген өтінішті (кету парағын) жібереді. Білім алушы өтінішін БАҚКО-на факультеттің Е-mail адресіне немесе ЖОО-ның электрондық поштасына жібереді  office@kazatu.kz.бұл ретте білім алушының ЖОО алдында қарызы болмауы тиіс (төлем бойынша, кітапхана алдында және т. б.). Кітапхана алдында қарыз болған жағдайда білім алушы кітаптарды пошта арқылы ЖОО мекен-жайына жібереді: 010011, Нұр-сұлтан қ., Жеңіс даңғылы, 62, Кітапхана, немесе кітаптарды кітапханаға қолма-қол тапсырады.
  2. БАҚКО қызметкер білім алушының қарыздары жоқтығын (кітапхана, бухгалтерия, тәрбие жұмысы департаменті, кафедра) білу мақсатында бөлімшелермен келісу үшін «АРТА» ААЖ бойынша білім алушының өтінішін (кету парағын) жібереді.
  3. Бөлімшелердің оң келісімінен кейін БАҚКО қызметкер құжаттардың түпнұсқаларын өтініш берушінің тұрғылықты мекен-жайына жібереді немесе өтініш беруші өтініштің түпнұсқасын ұсына отырып, құжаттарды қолма-қол ала алады.
  4. Қызмет көрсету мерзімі-5 жұмыс күні.