Сiз сайттың ескi нұсқасында отырсыз. Жаңа нұсқасына ɵту үшiн келесiнi басыңыз

Диссертациялық кеңестер

«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» КеАҚ-ның зерттеулерді этикалық бағалау жөніндегі комиссиясы

Мәтінді пайдалануды анықтаудың лицензиялық жүйесі бар болуы туралы ақпарат

Приказ об открытии диссертационных советов по защите докторских диссертаций на присуждение ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю в 2016 году
Положение о диссертационном совете
Диссертациялық кеңесінің құрамы
Памятка докторанта (PhD) при подготовке и защите диссертации на 2020 год