Сiз сайттың ескi нұсқасында отырсыз. Жаңа нұсқасына ɵту үшiн келесiнi басыңыз

Ғылыми институттар және орталықтар

«Балық шаруашылығы» ғылыми-зерттеу орталығы
Аграрлық дамудың экономикалық мәселелері ғылыми-зерттеу орталығы
Гуманитарлық зерттеулер және білім беру технологиялары орталығы
Энергия үнемдеу және білім тарату орталығы
Конструкторлық бюро
Агробиологиялық зерттеулердің инновациялық ғылыми-білім беру орталығы
Фитосанитарлық мониторинг, өсімдіктерді қорғау және өсімдіктер карантині ғылыми-инновациялық орталығы
Ауылшаруашылық биотехнология ғылыми-зетрттеу платформасы (АБҒЗП)