Сiз сайттың ескi нұсқасында отырсыз. Жаңа нұсқасына ɵту үшiн келесiнi басыңыз

Конструкторлық бюро

КБ директоры – Нөкешев Саяхат Оразұлы
Техника ғылымдарының докторы, профессор м.а.
ҚР АШҒХ академигі, ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі

E-mail: Snukeshev@mail.ru
Телефон: 8(7172)39-73-30

«Конструкторлық бюро» (КБ) техникалық факультете С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті ректорының 2011 жылғы 14 қазанындағы №303 бұйрығымен, 2011 жылғы 27 қаңтарындағы С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ «2010 жылғы ПОҚ ғылыми-зерттеу жұмыстарының қорытындысы және 2011 жылға міндеттері» ғылыми кеңес шешімін орындау және «Ауыл шаруашылық машина жасау орталығының» құрылымдық бөлімшесі ретінде конструкторлық бюро құру үшін жасалған келісімшарт шарттарын орындау, оқу бөлімшесін ұйымдастыру, тәжірибелік базаны, кәсіби байланыстарды және «ҚазНИИМЭСХ» ЖШС-мен біріккен іс-шара жүргізу мақсатында құрылған.

«КБ» Конструкторлық бюроның басты мақсаты болып, білім беру қызметінің сапасын көтеру және университет ғалымдарының ғылыми жетістіктерін өндіріске енгізу және коммерциализациялауға ықпал беру.

Негізгі міндеттер
• ғылыми жобаларды жазу және техника және технологияны жетілдіру, қолданбалы зерттеулерді жүргізу, жасау бойынша конкурстарға, сонымен қатар халықаралық жобаларға қатысу;
• Республикамыздың және Халықаралық бағдарламаларда өз жобаларымызды іске асыру үшін магистрантттар мен доктаранттарды жұмылдыра отырып ғылыми мекемелер мен кафедрадағы жетекші ғалымдардан құралған шығармашылық ұйым қалыптастыру;
• Ғылыми зерттеу әдістемелерімен негізгі тақырыптардың іс жүзінде орындалуына жауапты тұлғаларды бақылау бағдарламаларына қатысу;
• КБ кадрларының потенциалын нығайту мақсатында магистратура мен докторантура түлектерінің арасынан болашағы бар қызметкерлерді іздестіру;
• КБ республикамыздың ғылыми мекемелерімен, жоғарғы оқу орындарымен және шетел ғылыми орталықтарымен қалыптасқан қарым-қатынастың өркендеуін қамтамасыз ету;
• Ең мықты деп танылған ғылыми жетістіктер мен ғылыми зерттеу нәтижелерін оқу барысында қолдануды насихаттау;
• Жоғарғы курс студенттерін ғылыми жобаларға тарту арқылы аса білікті мамандарды, әсіресе инженер-конструкторларды дайындауда КБ-ның материалды техникалық қорын барынша қолдану;
• КБ-ның ҒЗЖ-на басқа да сырт қаржыларды жұмылдыру және де шаруашылық орындарымен келісім шартқа отыру;
• аяқталған ҒЗ жұмыстарын өндіріске енгізу;

Ғылыми іскерліктің негізгі бағыттары
- топырақ өңдейтін, егін егіп, жинайтын және тыңайтқыш машиналардың жұмысшы мүшелеріне зерттеме жасау;
- Дәл егіншілік саласында топырақ өңдеуді және минералды тыңайтқыштарды себуді саралауға арналған техникалық құралдарды жетілдіру;
- Мал шаруашылығын механикаландыруды дамыту;
- Дербес тұтынушылар үшін фотоэлектрлік жүйеге талдама жасау;
- АСКУЭ жүйесіне арналған ультрадыбыстық газ санағыштарды зерттеу.

Іс жүзінде орындалған ғылыми жобалар
ҚР АШМ Бүкіләлемдік банкпен бірге іске асырылатын «Ауыл шаруашылық өнімдерінің бәсекеге қабілетін арттыру»жобасы бойынша:
- «Космостық бағыттау жүйесін (GPS, ГЛОНАСС) пайдаланып минералды тыңайтқышты саралап қолданудың техникалық құралын және ақпараттық технологиясын жасау»;
- «Топырақты нолдік өңдеу кезінде минералды тыңайтқыштың негізгі мөлшерін енгізетін техникалық құралын және технологиясын жетілдіру».

Жаңа қаржыландыру
ҚР АШМ 042 бюджеттік бағдарламасы бойынша «АӨК саласындағы Қолданбалы ғылыми зерттеулер»
1. «А. ш. дақылдарын ылғал сақтау технологиясымен өңдеу кезінде астық дақылдарын себумен бір мезгілде минералды тыңайтқыш енгізетін сепкіш жасау» (жетекшісі – т.ғ.д., профессор М. А.Адуов) – жылына суммасы 5 500 000 тг. Орындалу мерзімі – 2012-2014 жж.
бизнес-инкубациялау технологиясы аясында
2. «Дәл егін шаруашылығы жүйесінде минералды тыңайтқышты саралап қолданудың ақпараттық технологиясын енгізу» (жетекшісі – т.ғ.д., профессор м.а. С.О.Нукешев) – суммасы 7 150 265 тг. Орындалу мерзімі – 2012 ж.
ҚР БжҒМ ғылым Комитетінің гранттық қаржыландыру аясында
3. «Механизм тетігі мен машина бөлшектерінің көп жүктелуін жеңілдету және плазмалық өңдеудің инновациялық технологиясын жасау және енгізу» (жетекшісі – т.ғ.д., профессор Канаев А.Т.) – жылына суммасы 5 000 000 тг. Орындалу мерзімі – 2012-2014 жж.
Қаржыландырылған және иницативтік ҒЗЖ іске асыру нәтижесі бойынша:
- минералды тыңайтқышты саралап қолданудың ақпараттық технологиясы және оны іске асыратын орталық сепкіш жүйесі бар культиватор-тыңайтқыш;- топырақты нольдік өңдеу кезінде минералды тыңайтқыштың негізгі мөлшерін енгізетін чизель-тыңайтқыш жасалып, өндіріске енгізілді.


2011-2012 жж. таңдамалы мақалалар
1. Нукешев С.О. Технологические и технические решения проблемы ярусного дифференцированного внесения туков. Агропанорама. №2. – Минск: Изд-во БГАТУ, 2012. – С.2-5.
2. Нукешев С.О. Научные основы внутрипочвенного дифференцированного внесения минеральных удобрений в системе точного земледелия (монография). - Астана, 2011. – 358 с.
3. Есхожин Д.З., Нукешев С.О., Тлеумбетов К.М. Некоторые результаты исследований сошника для ленточного внутрипочвенного внесения минеральных удобрений / Достижения науки– агропромышленному производству. Мат. научно-техн. конф. Часть III. - Челябинск: ЧГАА, 2011. – С.132-140.
4. Сыздыков Д.А., Нукешев С.О. Обоснование параметров туковысевающего аппарата удобрителя / Достижения науки– агропромышленному производству. Мат. научно-техн. конф. Часть III. - Челябинск: ЧГАА, 2011. – С.202-208.
5. Есхожин Д.З., Нукешев С.О. Повышение эффективности центрального распределения минеральных удобрений в пневмопроводе / Стратегия развития российского аграрного образования и аграрной науки в XXI веке. Мат. научно-практ. конф., посв. 70-летию Уральской государственной с.х. академии. 4 февраля2010 г. Часть II. - Екатеринбург: Уральская ГСХА, 2010. – С.25-34.

Патенттер
- Патент 19960 РК. Құрамалы сепкіш / жариял. 16.05.2011, бюл. № 5. – 4 с.: ил.
- Патент 22627 РК. Жер өңдейтін құрылғы / жариял. 16.05.2012, бюл. № 5. – 4 с.: ил.

Приборлық қамтамасыз етілуі
- авометр UNIT-T UT70B SERIES;
- сымсыз GPRS модем ModemUSB/G10 (UM1000), 2010 г.;
- GPS-навигатор GPSМАР 276С, 2008 г.;
- электронды таразы CAS MW-II – 300 BR, 2008 г.;
- әмбебап токар станогы CJ 0623, 2011 г.;
- бұрғылау станогы 6Н8, 2011 г.;
- фреза станогы PROMA FPX-20E, 2011 г.;
- әмбебап токарлы-ойма кескіш станогы SPD-1000P;
- гидравликалық баспақ (жаншыма);

Аграрлық ғылымның өркендеуіне мамандарды дайындауғе көп үлестерін қосқан ғылым докторлары, профессорлар Есхожин Д.З., Адуов М.А., Костюченков Н.В., Канаев А.Т., Бабченко Л.А., Нукешев С.О., ғылым кандидаттары, доценттер Сапаров О.С., Качканьян Р.А., Жусин Б.Т., Ахметов Е.С., Каспаков Е.Ж. және т.б

КБ келешекте өсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығын механикаландыруда техникалық құралдар мен құрылғыларды жетілдіруге бағытталған нано- және ақпараттық құрылғылар саласында да ҒЗЖ-рын кеңейтуді жоспарлап отыр.