Сiз сайттың ескi нұсқасында отырсыз. Жаңа нұсқасына ɵту үшiн келесiнi басыңыз

Ғылыми жарияланымдар

Ғылыми басылымдардағы жарияланымдар
Ғылыми қызметтің негізгі нәтижелерін жариялау үшін Білім және ғылым саласындағы бақылау Комитетімен бекітілген басылымдар тізімі
ҚазСБ бойынша импакт-факторы нөлден жоғары Қазақстандық журналдар тізімі