Сiз сайттың ескi нұсқасында отырсыз. Жаңа нұсқасына ɵту үшiн келесiнi басыңыз

АККРЕДИТТЕУ

Білім беру ұйымдарын аккредиттеу – білім беру қызметтерінің сапасы туралы объек­тивті ақпарат беру және оны жетілдірудің тиімді тетіктерінің бар екенін растау мақсатында ак­кре­диттеу органының олардың белгіленген та­лаптар мен стандарттарға сәйкестігін тану рәсімі.

Институционалдық аккредиттеу – білім беру ұйымының білім беру бағдарламаларын мәлімделген мәртебесіне сәйкес сапалы ұсынуы жөніндегі қызметін бағалау.

Мамандандырылған аккредиттеу – білім беру ұйымы іске асыратын жекелеген білім беру бағдарламаларының сапасын бағалау.

Халықаралық аккредиттеу - білім беру ұйымын немесе бағдарламаны шетелдік аккредиттеу агенттігінде аккредиттеу.
С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ аккредиттеуден өтуді мына мақсаттар үшін жүзеге асырады:
- университет өзінің білім беру бейімділігінің сапасын көрсету;
- Қазақстандық және халықаралық нарықтағы білім беру қызметіндегі бәсекеге сәйкестендіру;
- университеттің білім беру бағдарламасын жетілдірудің мақсатарында тәуелсіз сараптама және ұсыныстар алу.

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетте 2014 жылдың ақпанында аккредиттеу және рейтингі тәуелсіз агентігімен институционалды және мамандандырылған аккредиттеу үрдісі өтті. Мамырда өткен аккредиттеу бойынша аккредиттеу кеңес ұйымының шешімімен университет институционалдық және 18 білім беру бағдарламасына 5 жыл мерзімге аккредиттелгенін растайтын куәлікке ие болды.

Білім беру бағдарламасының өзіндік бағалау есептері

Институционалдық аккредиттеу туралы куәлік


6B01401 Кәсіптік білім беру "Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану"
7M01401 Кәсіптік білім берудегі лидерлік (2 жыл)
8D01401 Техникалық және кәсіптік білім берудегі менеджмент
6B07301 Сәулет
7M07301 Сәулет
8D07301 Сәулет
6B08302 Ландшафты дизайн және көгалдандыру
6B02101 Дизайн
7M02101 Дизайн (2 жыл)
7М08103 Жабық алаңдағы көкөніс шаруашылығы
6В05103 Биология
6B05102 Биотехнология
7М05102 Өсімдік биотехнологиясы
7M05101 Ветеринариялық биотехнология
6B08101 Агрономия
7М08102 Агротехнология
8D08102 Органикалық егіншілік
6B05201 Табиғат пайдалану
6B07201 Тамақ өнімдерінің технологиясы
7M07201 Тамақ өнімдерінің технологиясы (2 жыл)
8D07201 Тамақ өнімдерінің технологиясы
6B08701 Агроинженерия
7M08702 Агроинженерия (2 жыл)
8D08701 Аргоиженерия
6B08104 Фитосанитарлық қауіпсіздік
7М08104 Фитосанитарлық мониторинг
8D08104 Фитосанитарлық технология
6B08502 Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету және автоматтандыру
6B08201 Мал шаруашылығы
7M08201 Азық және ауыл шаруашылық малын азықтандыру (2 жыл)
8D08201 Жануарлар туралы ғылым
6B06101 Бағдарламалық инженерия
6B07103 Электротехникалық инженерия
8D06102 Жүйелік инженерия
6B06102 Бизнес-информатика
8D06103 Бизнес үдерістерін моделдеу және оңтайландыру
7M06103 Ақпараттық бизнес-аналитика
7M06101 Ақпараттық жүйелер және IT салалары бойынша шешімдер (2 жыл)
8D06101 Үлкен деректер аналитикасы
6B06201 Tелекоммуникациялық желілер және жүйелер
7M06204 Мультисервистік телекоммуникациялық технологиялар (2 жыл)
7M07103 Электр тораптары
8D07103 Электротехникалық кешендер және жүйелер
6В07302 Геодезия және картография
6B07303 Кадастр
7M07303 Кадастр
6B04107 Бағалау
7M04107 Бағалау (2 жыл)
8D04106 Бағалау
6В07304 Жерге орналастыру
7М07304 Жерге орналастыру
5В080700 Орман ресурстары және орман шаруашылығы
6М080700 Орман ресурстары және орман шаруашылығы
6D080700 Орман ресурстары және орман шаруашылығы
5В080800 Топырақтану және агрохимия
6М080800 Топырақтану және агрохимия
6D080800 Топырақтану және агрохимия
5В080400 Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау
6М080400 Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау
5В073200 Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)
6М073200 Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)
6D073200 Стандарттау және сертификаттау
5В070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
6М070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
5В071800 Электроэнергетика
6М071800 Электроэнергетика
5В050900 Қаржы
6М050900 Қаржы
6D050900 Қаржы
5В050600 Экономика
6М050600 Экономика
6D050600 Экономика
5В051100 Маркетинг
6М051100 Маркетинг
6D051100 Маркетинг
6B04103 Бизнесті басқару және кәсіпкерлік
7M04101 Аграрлық менеджмент (2 жыл)
8D04101 Агроөнеркәсіптік кешендегі менеджмент
6B04106 Бухгалтерлік есеп, аудит және салық консалтингі
7M04104 Бухгалтерлік есеп және бизнесті құқықтық қамтамасыз ету (2 жыл)
8D04103 Халықаралық стандарттарға сәйкес есеп және аудит
6B07104 Технологиялық машиналар және жабдықтар
6B07105 Механикалық инженерия
7M07106 Механикалық инженерия (2 жыл)
8D07105 Механикалық инженерия
6B07101 Жылу энергетикалық инженерия
7M07101 Термиялық инженерия (2 жыл)
8D07101 Баламалы энергетика
6B07108 Процестер мен өндірістің автоматтандыру және энергия тиімділігі
7M07105 Техникалық жүйелерді басқару (2 жыл)
7M08705 Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету және автоматтандыру (2 жыл)
8D08703 Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету және автоматтандыру
6B07106 Көлік, көлік техникасы және технологиялар
7M07107 Көлік, көлік техникасы және технологиялар (2 жыл)
8D07106 Көлік, көлік техникасы және технологиялар
6B08301 Аңшылықтану және аң шаруашылығы
7M08304 Табиғи биоресурстарын тиімді пайдалану (2 жыл)
7М08302 Биоресурстарды басқару
6B09101 Ветеринариялық қауіпсіздік
7M09101 Жануарлар ауруларын балау, емдеу және алдын алу (2 жыл)
8D09101 Жануарлардың ветеринариялық жайлылығы
6B09102 Тағам қауіпсіздігі
7M09102 Тағам өнімінің қауіпсіздігі мен сапасы (2 жыл)
8D09102 Мал өнімінің санитариялық экологиялық қауіпсіздігі