Сiз сайттың ескi нұсқасында отырсыз. Жаңа нұсқасына ɵту үшiн келесiнi басыңыз

Сапа менеджменті жүйесі

Мамандар дайындау сапасын қамтамасыз ету қазіргі кезде Қазақстан Республикасының мемлекеттік білім беру саясатының негізі, білім беру сапасын көтеруге, сапа стандарттарын, нормативтерін және өлшемін анықтауға, білім алушының білім деңгейін және тәжірибелік дағдылырын көтеруге, оқу үрдісін ғылыми және оқу-әдістемелік қамтамасыз етуге, жоғары оқу орнының материалды-техникалық, әлеуметтік-тұрмыстық және ақпараттық инфрақұрылымын жетілдіруге, жоғары оқу орынын басқару механизмдері мен құралдарын жетілдіруге бағытталған.

Көптеген жоғары оқу орындары білім беру сапасының мәселелерін ИСО 9001 халықаралық стандарттар талаптарын орындау арқылы шешуге ұмтылады. Бұл талаптар тұтынушылар талаптарын қанағаттандыруға бағытталған ережеге негізделген. Сапа жүйесі ұйымдары мекемелерді басқару үрдісін ашық және анық көрсететін, барлық жұмыстар процедураларының құжатталуы, қызмет нәтижесін жүзеге асыру барысында идентификациялау және бақылау, басшылықтың қызмет нәтижесінің сапасына жауапкершілігі қағидаларына сүйенеді.

Жоғары кәсіптік білім беру ұйымдарында сапа менеджменті жүйесінің жұмыс істеуі, мамандар дайындау сапасының мәселелерінін шешуде айтарлықтай шаралар қолдануға мүмкіндік береді. Бұл мақсат – қиын әрі сан қырлы. Ұйымның барлық салаларын қамтиды және әрбір қызметкерге қатысты.

Біздің университет 2005 жылы халықаралық стандартқа көшті, ХС ИСО 9001-2015 сәйкес сапа менеджменті жүйесін енгізіп сертификаттады.

Сапа менеджменті жүйесінің қалыпты жұмысы қалпында сақтау 300-ден астам құжаттан тұратын ішкі нормативтік базаны жетілдіру, жүйелі түрде ішкі аудит өткізу және сертификаттау ұйымының инспекциялық бақылауын жүргізу арқылы жүзеге асырылады.

Сапа менеджменті жүйесі құжаттарының негізгі үлгілері
Байланыстар